Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:448 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 25.02.2014
Besvart: 28.02.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Når kan Stortinget forvente å få en sak om innretning av Norges internasjonale klimainnsats til behandling?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997, Prp. 173 S (2012-2013), Innst. 60 S (2013-2014), at regjeringen skal komme til Stortinget med en sak om det internasjonale klimaarbeidet og regjeringens internasjonale klimapolitikk. Vedtaket var som følger:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om innretting av Norges internasjonale klimainnsats i løpet av våren 2014".

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg viser til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av samtykke til godkjennelse av endringer i Kyotoprotokollen i Innst. 60 S (2013-2014) vedtok følgende anmodning til regjeringen: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om innretting av Norges internasjonale klimainnsats i løpet av vårsesjonen 2014».
Jeg vil takke representanten Eva Kristin Hansen for å komme tilbake med spørsmål om når regjeringen vil følge dette opp. Det å finne en løsning på klimautfordringen krever felles internasjonal innsats og regjeringen prioriterer derfor det internasjonale klimaarbeidet høyt. Regjeringen vil legge fram en sak om innretting av Norges internasjonale klimainnsats for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett i 2014.