Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:449 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 26.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): På Skavlan fredag 21.2.14 sa finansminister Siv Jensen:" ...det vi har gjort etter at vi kom i regjering er å stramme inn store deler av asyl- og innvandringspolitikken."
Kan justisministeren redegjøre for hvilke innstramminger regjeringen har gjennomført?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Etter stortingsvalget i fjor inngikk Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti en samarbeidsavtale om utlendingsfeltet. Avtalen inneholder flere punkter som medfører innstramninger i asyl- og innvandringspolitikken.
Regjeringen har også gjennomført flere konkrete innstrammingstiltak. Vi har for blant annet økt måltallet for uttransportering av utlendinger uten lovlig opphold med 1 800 uttransporteringer i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Politiets bevilgning ble økt med 150 millioner kroner for å oppnå dette målet, og i januar gjennomførte Politiets Utlendingsenhet 581 uttransporteringer, noe som er en økning på 47 prosent sammenlignet med januar 2013.
Det er en rekke tiltak regjeringen arbeider med på dette området som vil gi innstrammingseffekt.