Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:452 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 26.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvordan vil statsråden forholde seg forslag om fremtidig lokalisering av Veterinærinstituttets hovedkontor i Nord-Norge, og vil Stortinget få seg forelagt sak om dersom Veterinærinstituttets styre ønsker å endre dagens lokalisering?

Begrunnelse

Etter en intern prosess skal Veterinærinstituttets (VI) styre om kort tid behandle framtidig lokalisering av Veterinærinstituttet i Nord-Norge.
Det har tidligere vært bred enighet i Stortinget om at det sterke veterinære fagmiljøet i Harstad skulle videreføres. Troms Fylkesting vedtok i 2013 enstemmig at hovedkontoret fortsatt bør lokaliseres i Harstad.
VI i Harstad har et godt og velfungerende fagmiljø med høy kompetanse. Det forventes at en større del av VIs virksomhet, særlig i Nord-Norge, vil knyttes mot å betjene og drive forskning innen blå sektor. Harstad er strategisk plassert der hvor tyngden av blå sektor ligger i Nord-Norge, og hvor sektoren forventes å øke i årene fremover.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Veterinærinstituttet har sitt hovedkontor i Oslo og har regionale laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Hovedkontoret skal flyttes til Ås og samlokaliseres med Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (sammenslåing av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole) og andre landbruks- og matforskningsinstitutter.
Styret for Veterinærinstituttet er ansvarlig for det interne organisasjonsutviklingsarbeidet i virksomheten. Styret er ansvarlig for å gjøre nødvendige tilpasninger avhengig av samfunnsutviklingen og endrete behov der de tar hensyn til helheten i oppgavefordeling og tiltak for å sikre en kostnadseffektiv og bærekraftig organisasjon.
Jeg er kjent med at styret for tiden vurderer fremtidig organisering av Veterinærinstituttets aktivitet i Nord-Norge.
Prinsipielle spørsmål som lokaliseringsendringer, skal legges fram for mitt departement. Stortinget vil bli forelagt saken på egnet måte.