Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:460 (2013-2014)
Innlevert: 26.02.2014
Sendt: 27.02.2014
Besvart: 06.03.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Ba statsråden eller ansatte i embetsverket om bekreftelse på om dette synet på Frp var MiSTs offisielle holdning?

Begrunnelse

Til Adresseavisen nett den 13.februar sier direktør Suzette Paasche:

- Det er riktig at kulturministeren tok kontakt med vår styreleder. De ønsket å bekrefte om dette synet på Frp er MiSTs offisielle holdning. Hun spurte om styreleder var orientert om teksten, noe han ikke var. Deretter kontaktet styreleder meg.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: De aktuelle telefonsamtalene hadde som siktemål ren kunnskapsinnhenting for å kunne besvare de spørsmål jeg måtte forvente å bli stilt etter at mediene hadde vist interesse for de omtalte formuleringene fra kunstdirektør Kyander.
Jeg kan ikke gjengi ordrett hvordan samtalen med styreleder Brodtkorb forløp, men hensikten med min samtale var utelukkende å avklare fakta i saken. Jeg forstår at styreleder Brodtkorb også har oppfattet samtalen slik. I sin redegjørelse til eierne skriver han: «Som jeg tidligere har uttalt til media oppfattet jeg kun henvendelsen som et spørsmål om faktaopplysninger i saken.»
I kontakten mellom departementet og MIST-direktør Paasche ble det ikke stilt spørsmål om museets offisielle holdning. Det ble i samtalen avklart at Paasche ikke var kjent med Kyanders formuleringer. Jeg er imidlertid åpen for at vår interesse kan ha blitt oppfattet annerledes enn det som var hensikten.
Jeg konstaterer at min henvendelse for å avklare fakta i saken tolkes annerledes enn det som var min hensikt. Det har jeg tatt lærdom av.