Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:463 (2013-2014)
Innlevert: 26.02.2014
Sendt: 27.02.2014
Besvart: 07.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Jeg viser til behandling av statsbudsjettet for 2014 hvor komiteens flertall bevilget kr. 5. mill. ekstra til Riksantikvarens budsjett. Jeg er gjort kjent med at disse midlene ikke har kommet fartøyene som skulle hatt avgiftskompensasjon til gode.
Vil statsråden påse at Stortingets merknad blir ivaretatt slik at den økte bevilgningen på 5 millioner kroner faktisk kommer de fartøyene som skulle hatt avgiftskompensasjon til gode?

Begrunnelse

Norsk Forening for Fartøyvern opplyser i en henvendelse til Energi- og Miljøkomiteen følgende: "dessverre er konsekvensen blitt at de 5 mill. kronene bevilget ekstra over Riksantikvarens budsjett ikke kommer fartøyene som skulle hatt avgiftskompensasjon til gode. Riksantikvaren mener de ikke har mulighet til dette".

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Riksantikvarens post 74 Tilskudd til Fartøyvern ble i 2014 styrket med 5 mill. kroner i energi- og miljøkomiteens innstilling om bevilgninger på statsbudsjettet 2014, jf. Innstilling 9S (2013-2014). I Tildelingsbrev 2014 til Riksantikvaren understrekes det at denne delen av den totale budsjettøkningen er knyttet til fartøyene som skulle hatt avgiftskompensasjon. Riksantikvaren har ikke fordelt disse midlene ennå, og departementet er fortsatt i dialog med Riksantikvaren for å finne en løsning hvor tildelingene på best mulig måte kan ivareta Stortingets forutsetninger.