Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:469 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 28.02.2014
Besvart: 06.03.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I regjeringserklæringen varsles det at konsesjonsbehandlingen for mini-, mikro-, og småkraft samt mindre vindmølleanlegg skal overføres til kommunene.
Når kan vi forvente at kommunene får dette ansvaret?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg er opptatt at vi i tiden fremover skal få bygget ut tilstrekkelig med fornybar energi slik at norske kraftprodusenter skal kunne nyte godt av elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige. Da er det viktig at vi har konsesjonsordninger som fører raskest mulig til målet.
I den forbindelse er vi nå i full gang i departementet med å se på de ulike sidene ved å endre dagens system for konsesjonsbehandling av småkraftverk (inntil 10 MW) og mindre vindkraftverk. Så snart denne vurderingen er gjort ferdig, skal jeg komme tilbake til spørsmålet om eventuell overføring av nødvendig kompetanse til å fatte vedtak om mindre utbygginger av fornybar energi.