Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:474 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 28.02.2014
Besvart: 06.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet står følgende: "Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening".
Hvordan har statsråden involvert Den norske legeforening i arbeidet til nå og hvordan vil Den norske legeforening involveres i det videre arbeidet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg var i dialog med Legeforeningen om utformingen av forslaget til reservasjonsordning før dette ble sendt på høring i januar i år. Legeforeningen er også som høringsinstans invitert til å uttale seg før den endelige utformingen av forslaget legges fram for Stortinget.