Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:486 (2013-2014)
Innlevert: 04.03.2014
Sendt: 04.03.2014
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 12.03.2014 av næringsminister Monica Mæland

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Den offentlige innkjøpsportalen doffin.no, som driftes av Difi, bytta leverandør 1. jan. i år. Nå rapporteres det om kaos fra brukerne. Finansavisa 10. feb. kunne fortelle følgende fra innkjøpskoordinatoren i Lørenskog kommune: "Faktum er at vi ikke får gjort jobben vår, vi kvier oss for å bruke doffin, at vi ikke stoler på doffin" Hun stilte også spørsmål ved hensynet til anskaffelsesloven med løsningene på nye doffin, og risikoen for at man ikke følger regelverket.
Hva gjør statsråden for å rydde opp i dette?

Begrunnelse

Doffin fikk ny leverandør fra 1. januar, EU Supply. Da de vant konkurransen, møtte de ikke kravene som ble stilt, men lovte å ha dette på plass til årsskifte. Noe av det samme skjedde i Irland hvor det samme selskapet vant en liknende konkurranse for ett og ett halvt år siden, fortsatt er alt ikke på plass der.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Doffin er en kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser som sikrer konkurranse om offentlige oppdrag.
Difi inngikk avtale med EU Supply om leveranse av Doffin-tjenesten sommeren 2013. I konkurransen som ledet til at EU Supply ble tildelt kontrakten ble det fremsatt en påstand om at EU Supply ikke hadde levert i henhold til kontrakten med irske myndigheter. Difi gjorde en referansesjekk med irske myndigheter og fant ikke belegg for en slik påstand.
I henhold til avtale mellom EU Supply og Difi skulle en ny Doffin-tjeneste gjøres tilgjengelig for brukerne fra 1. januar 2014 for deretter å gå gjennom en godkjenningsperiode frem til 1. april. Det medfører riktighet at det ved oppstartstidspunktet 1. januar 2014 viste seg å være flere feil og mangler i Doffin-tjenesten enn antatt. I dialogen med Difi er imidlertid departementet blitt forsikret om at disse utfordringene har blitt tatt på det største alvor. Allerede da Finansavisens artikkel sto på trykk 10. februar d.å. var en rekke feil og mangler utbedret og det meste av basisfunksjonaliteten kommet på plass. Henvendelsen fra Lørenskog kommune i midten av januar, som Finansavisen grep fatt i, var for øvrig en av flere henvendelser som kom til Difi i denne perioden, og som dannet et viktig grunnlag for Difis tette oppfølging av tjenesteleverandøren. I hovedsak dreide dette seg om feil som oppsto i forbindelse med overføring av informasjon fra den gamle Doffin-løsningen til den nye, men oppstarten av et nytt tjenestetilbud og håndtering av et stort antall supporthenvendelser skapte også utfordringer for leverandøren.
Departementet har tillit til at tjenestetilbyder og Difi i samarbeid med brukerne vil bidra til at Doffin-tjenesten forbedres og videreutvikles i tråd med den avtalen som er inngått. Difi kan rapportere at Doffin-tjenesten den siste måneden har produsert et normalt antall kunngjøringer. Dette er et godt tegn på at tjenesten fungerer. Departementet følger imidlertid utviklingen nøye.