Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:509 (2013-2014)
Innlevert: 07.03.2014
Sendt: 07.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede er gjort kjent med en påstand om at statsråden skal ha tatt initiativ til at dagens spesialseksjon ved Oslo PD, hvor bl.a. beredskapstroppen er en vesentlig del, skal omorganiseres og underlegges en egen nyutnevnt visepolitimester.
Er dette korrekt og hva er i så fall statsrådens begrunnelse for en slik detaljstyring?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Nei dette er ikke korrekt. Jeg har ikke tatt et slikt initiativ.