Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:515 (2013-2014)
Innlevert: 07.03.2014
Sendt: 10.03.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 17.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Human Rights Watch rapporterer at menneskerettighetssituasjonen i Etiopia er problematisk. En rekke journalister og medlemmer av opposisjonen har blir fengslet under en bredt definert antiterrorlov, og store folkegrupper blir tvangsmessig omplassert. Norge inngikk i 2012 en returavtale med Etiopia, som den gang ble møtt med kritikk fra flere norske organisasjoner.
Hva gjør statsråden for å forsikre seg om at de grunnleggende menneskerettighetene til etiopierne som blir tvangsreturnert fra Norge blir ivaretatt?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Norge mottar asylsøkere fra svært mange land hvor menneskerettighetssituasjonen er vanskelig. Dette gjelder også Etiopia. Det at det foregår brudd på menneskerettighetene i disse landene tilsier imidlertid ikke at alle rammes likt, dvs. at det eksisterer et generelt beskyttelsesbehov for borgere av Etiopia.
Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som vurderer om asylsøkere fyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen og utlendingsloven. Opplysninger gitt av asylsøkeren sammenholdes med oppdatert og tilgjengelig landinformasjon om hvert land. Landinfo er en uavhengig enhet for landinformasjon, som gir UDI og UNE oppdatert informasjon basert på ulike kilder, herunder Human Rights Watch.
Personer som har fått avslag på sin søknad om asyl har plikt til å forlate landet, jf. utlendings-loven § 90.