Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:517 (2013-2014)
Innlevert: 07.03.2014
Sendt: 10.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er det i den nye ordningen som skal innføres fra 2015 aktuelt å legge vekt på den enkelte flyktnings nasjonalitet som kriterium for hvilke kvoteflyktninger som får komme til Norge?

Begrunnelse

I punkt 24 i avtalen om utlendingsfeltet fremforhandlet av Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre heter det at flertallspartiene vil

"Prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering".

Videre står det i gjennomføringspunktet at departementet vil innføre nyordning for prioritering av kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering fra budsjettåret 2015. I en debatt i regi av Bergens Tidende i Bergen 6. mars ble det spurt om hva dette innebærer. Både statssekretær Himanshu Gulati og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn nevnte i debatten nasjonalitet som eksempel på et kriterium som kan bli brukt til utvelgelse av flyktninger.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har ikke endelig tatt stilling til hvilke kriterier som skal ligge til grunn for uttak av kvoteflyktninger. Vi setter nå i gang et arbeid hvor vi blant annet ser på tidligere retningslinjer, andre lands erfaringer og annen kunnskap om integrering av overføringsflyktninger. Målet er å ha nye retningslinjer klare i høst. De vil erstatte gjeldende rundskriv (G-14/2010) og blir førende for uttak av flyktninger i 2015.