Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:549 (2013-2014)
Innlevert: 19.03.2014
Sendt: 19.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Hvordan ser kulturministeren for seg at regjeringen kan bidra til å sikre en tilfredsstillende gjennomføring av sjakk-OL i Tromsø, blant annet med tanke på merkostnader som har gjort økonomien til arrangørselskapet krevende?

Begrunnelse

Det er nå mindre enn seks måneder igjen til Norge skal være vertsnasjon for verdens 4. største idrettsarrangement med 160 deltakernasjoner: I august 2014 skal den 41. sjakkolympiade avholdes i Tromsø. Det forventes et sted mellom 50 og 100 millioner tv-seere til arrangementet. Det er første gang noensinne at sjakkolympiaden arrangeres i Norge, og sist gang arrangementet ble avholdt i Norden var i Helsinki i 1952.
Stortinget bevilget i 2010 70 mill. kroner til arrangementet. Etter at søknaden om arrangementet ble sendt endret verdens sjakkforbund (FIDE) spillereglene slik at aktuelle arrangørbyer også måtte forplikte seg til å arrangere et World Cup-arrangement året før for å kunne bli vurdert. World Cup ble arrangert i Tromsø i 2013, og har ført til merkostnader på rundt 15 millioner kroner. Arrangementet i fjor ble etter det undertegnede forstår oppfattet som en veldig god prøve på å arrangere et sjakk-OL, men har også gjort økonomien for arrangørselskapet – som eies av Tromsø kommune og Norges sjakkforbund – meget krevende. Dette kan føre til at et allerede nøkternt arrangement – slik sjakk-OL er planlagt – blir arrangert på sparebluss og at arrangørselskapet risikerer et millionunderskudd.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Stortinget vedtok 8. juni 2010 å gi et statstilskudd på 70 mill. kroner til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014. Tilskuddet skal gå til planlegging og gjennomføring av arrangementet. Både Verdens Sjakkforbunds (FIDEs) krav om et verdenscuparrangement og merkostnadene ved arrangementet har vært kjent lenge. Ved behandlingen av Innst. 239 S (2009-2010) var Stortinget kjent med at det ikke var tatt høyde for merkostnader til et verdenscuparrangement i søknaden. Stortinget bevilget likevel ikke mer enn de omsøkte 70 mill. kronene.
I tillegg til de omsøkte 70 mill. kronene har Stortinget i statsbudsjettet for 2014 vedtatt en tilleggsbevilgning på 5. mill. kroner til åpnings- og avslutningsseremonier og andre kulturtiltak.
Det er derfor gitt betydelige tilskudd til sjakk-OL. Det er imidlertid arrangørselskapet, sammen med eierne, som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sjakk-OL. En forutsetning for statstilskuddet var at eventuelle kostnader utover vedtatte budsjetter ville være et ansvar for selskapet og eierne.
Kulturdepartementet har tidligere presisert at det er viktig at selskapet forholder seg til de økonomiske rammene som er til disposisjon. Med tanke på at selskapet ønsker å arrangere et mesterskap preget av nøkternhet, samt holde kostnadene nede bør dette være et minimumskrav.
Statlige tilskudd utgjør hovedfinansieringen av sjakk-OL. Chess Olympiad Tromsø 2014 AS har søkt Kulturdepartementet om en tilleggsbevilgning på 15,1 mill. kroner. Søknaden er begrunnet med at gjennomføringen av verdenscuparrangementet i fjor har medført en utfordrende økonomisk situasjon for selskapet. Denne søknaden er nå til behandling.