Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:564 (2013-2014)
Innlevert: 20.03.2014
Sendt: 21.03.2014
Besvart: 28.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Mani Hussaini (A)

Spørsmål

Mani Hussaini (A): Vil samferdselsministeren sikre at aldergrensen på barnebillett ved kollektivreiser heves til 18 år?

Begrunnelse

I dag må barn ned i 16 års alderen kjøpe voksenbillett på kollektivreiser, og det er ulik praksis ute i fylkene. Ofte er prisforskjellen mellom barnebillett og voksenbillett veldig stor og det er ingenting som tilsier at en 16 år gammel ungdom har mer penger til rådighet enn en 15 år gammel ungdom. Ungdom under 18 år er i størst grad skoleelever eller lærlinger og har dermed ikke de samme økonomiske forutsetningene som ungdom over 18 år.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: La meg først minne om at det er fylkeskommunene som har ansvaret for kollektivtransporten. Dagens aldersgrense på 16 år for barnebillett gjelder på transportmidler med offentlig tilskudd. Dette er minstekrav, og det er ikke noe i vegen for at fylkeskommunene hever aldersgrensen. En slik justering vil ha økonomiske konsekvenser som fylkeskommunen selv må dekke. Staten kompenserer dog fylkeskommunene for at de skal tilby et ungdomskort fra og med 16 år til og med 19 år. Kortet gir rett til et ubegrenset antall reiser innen et fylke, normalt for en måned. Det ivaretar intensjonen i spørsmålet fra representanten Hussaini.
En generell heving av aldersgrensen for barnebillett vil kunne føre til krav om kompensasjon fra fylkeskommuner og selskaper med offentlig tilskudd. Jeg har ikke registrert at noe parti i Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 fremmet forslag om endrede bevilgninger til kollektivtransport for å finansiere kostnaden ved å heve aldersgrensen for barnebillett.