Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:589 (2013-2014)
Innlevert: 25.03.2014
Sendt: 26.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Kan statsråden bekrefte at regjeringen har til hensikt å videreføre rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene?

Begrunnelse

Regjeringen Stoltenberg foreslo i sitt budsjett for 2014 å avvikle rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene. I tilleggsproposisjonen foreslo regjeringen at rentekompensasjonsordningen for fylkesveger likevel blir videreført med en ny låneramme til investeringstiltak på to milliarder kroner i 2014. For Møre og Romsdal er det viktig å få avklart at rentekompensasjonsordningen blir videreført i kommende budsjetter, ut over 2014, spesielt med tanke på de prioriterte fylkesvegprosjektene Nordøyvegen og Trollheimstunnelen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er riktig som representanten Andersen Eide skriver at Regjeringen Stoltenberg i sitt budsjett for 2014 foreslo å avvikle rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene. I plattformen til H/FrP regjeringen er det derimot uttrykt at regjeringen vil videreføre rammen i rentekompensasjonsordningen for fylkesveger. Dette ble fulgt opp i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) med videreføring av ordningen med ny låneramme i 2014 på 2 mrd. kr. Samtidig minner jeg om at det er Stortinget som gjør det endelige vedtaket vedrørende statsbudsjettet.