Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:607 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 28.03.2014
Besvart: 08.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det har gjennom media kommet frem at en del av den fornybare energien som blir bygget ut i Sverige med støtte av el. sertifikater også er fritatt for energiavgifter. Det gjelder der eier av kraftanlegget selv bruker den produserte strømmen. En slik regel kan bidra i skjevhet i utbyggingen mellom Norge og Sverige.
Kan statsråden gi informasjon om hvor mye fornybar energi som er bygget ut i Sverige med et slikt skattefritak?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I kontakt og i møter med kraftbransjen har jeg blitt orientert om de rådende synspunkter her til lands knyttet til rammevilkårene for elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige. Elavgiftsfritaket for egenproduksjon av vindkraft i Sverige har også vært tatt opp i den sammenheng..
Under mitt møte med Sveriges IT- og energiminister Anna-Karin Hatt i januar tok jeg opp også denne saken. Hatt opplyste i den forbindelse at det ikke foreligger planer om å endre på ordningen nå, men at svenske myndigheter følger utviklingen.
I denne sammenheng skylder jeg å gjøre oppmerksom på at skattespørsmål i tråd med traktaten om elsertifikatmarkedet er et nasjonalt anliggende.
Fra svenske myndigheter har Olje- og energidepartementet fått opplyst at det ikke foreligger informasjon om omfanget av ordningen knyttet til elavgiftsfritak.