Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:613 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 31.03.2014
Besvart: 03.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Med omfattende arbeidsinnvandring til Norge er det nødvendig med koordinert innsats for å ivareta trygghet og seriøsitet i det norske arbeidslivet. Byrådet i Bergen melder at driftskostnader til ca. fem årsverk fra Politiet er alt som trengs for at byen skal kunne opprette et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.
Vil statsråden sørge for de nødvendige pengene til å opprette et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Servicesenter for utenlandske arbeidstakere er i dag etablert i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Gjennom samarbeidsavtalen og avtalen om gjennomføringspunkter på utlendingsfeltet forplikter regjeringen å igangsette et arbeid på tvers av relevante departementer for å vurdere hvor flere servicekontorer kan etableres og hvordan byråkratiet ved arbeidsinnvandring reduseres.
Arbeidet med å etablere flere servicesentre må koordineres og vurderes helhetlig mellom berørte departementer, og jeg vil følge dette arbeidet opp sammen med de samarbeidende departementer. Saken har høy prioritet.