Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:616 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 01.04.2014
Besvart: 07.04.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hva synes landbruk- og matvareministeren om bruk av palmeolje i kraftfor, og hva vil hun gjøre for at norske bønder og norske forbrukere skal være klar over at kraftforet til norske kyr er laget av palmeolje?

Begrunnelse

Bruk av palmeolje er den største enkeltårsaken til ødeleggelse av regnskog. Dette er en trussel mot det biologiske mangfoldet, urfolks rettigheter og bidrar til å forverre de menneskeskapte klimaendringene. Forbruket av palmeolje i Norge har gått dramatisk ned fordi norske forbrukere ikke har ønsket det. For eksempel fjernet Tine i høsten 2013 palmeolje fra alle sine produkter fordi de sier «det ikke er bærekraftig». NRK melder den 24.03 at kraftforet til norske kyr er laget av palmeolje, og både bønder og forbrukere melder at dette har skjedd uten at de har blitt orientert om det.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Sammensetningen av kraftfôr, herunder tilsetninger av fôringredienser som ulike typer olje, er viktig for at høytytende dyr får dekket sine næringsbehov.
Valg av lovlig fettkilde for innblanding i fôr er et ansvar for fôrprodusentene. Palmeolje er en slik lovlig fettkilde. Norge har samme regelkrav for fôrvarer som andre europeiske land gjennom EØS-avtalen. Dette gjelder også krav om merking. I forskriften er det et krav at ingrediensene skal angis i fallende rekkefølge. Innhold av tilsatt vegetabilsk olje skal fremgå av merkingen.
Det er produsentenes ansvar å bestemme ingredienser i fôret så lenge det er innenfor regelverket.
Jeg har mottatt signaler fra aktører i næringen om at de vil ta grep for å sikre bruk av bærekraftige fôringredienser. Det ser jeg positivt på.