Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:632 (2013-2014)
Innlevert: 03.04.2014
Sendt: 03.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Grytøya-ulykken er en ulykke som har påvirket det norske samfunnet over tid, ikke minst tok det svært lang tid før fakta kom frem og erkjennelser ble gjort. Med dette som bakgrunn vil jeg be statsråden vurdere en ny gjennomgang av sakens hovedtrekk, herunder en mulig ny erstatning til de etterlatte.
Er dette noe statsråden vil bifalle?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Grytøya-ulykken var en svært tragisk hendelse for alle involverte, ikke minst for de etterlatte. Jeg føler med dem som mistet sine kjære.
Da kravet om erstatning ble fremmet overfor Forsvarsdepartementet i 2006, ble det iverksatt et arbeid for om mulig å se på en særskilt ordning for de etterlatte. Begrunnelsen for dette var at det tilsynelatende ikke var gitt noen erstatning til disse. Imidlertid viste det seg at det ble foretatt et erstatningsoppgjør i 1972. I lys av dette fant departementet det ikke riktig å etablere noen særskilt ordning.
Flere av de etterlatte valgte å gå til søksmål mot staten med krav om oppreisning. Staten ble frifunnet i tingretten og lagmannsretten. Høyesteretts ankeutvalg kom enstemmig frem til at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak, eller andre forhold, tilsa at saken ble fremmet for Høyesterett. Lagmannsrettens frifinnende dom ble derved rettskraftig og saken avsluttet. Denne rettsavgjørelsen må vi respektere og forholde oss til.