Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:638 (2013-2014)
Innlevert: 03.04.2014
Sendt: 04.04.2014
Besvart: 11.04.2014 av utenriksminister Børge Brende

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): På hvilken måte bidrar regjeringen til å arbeide for at menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper respekteres i Venezuela, og vil utenriksministeren engasjere seg i saken til den fengslede opposisjonslederen Leopoldo Lopez?

Begrunnelse

Tidlig i februar startet en rekke demonstrasjoner mot det sittende regimet i Venezuela. Regimet har svart på demonstrasjonene med hard hånd. Minst 27 mennesker har blitt drept, flere titalls blitt skadet og flere hundre mennesker arrestert. Blant dem som er arrestert er opposisjonslederen Leopoldo Lopez, som siden 18. februar har blitt holdt isolert fra andre innsatte i et militærfengsel i Ramo Verde utenfor Caracas.
Ifølge loven kan Lopez holdes i varetekt i inntil 45 dager, før påtalemyndighetene beslutter seg for en anmeldelse eller henleggelse. Etter det undertegnede er kjent med blir dette ofte ikke respektert i praksis, og rettssystemet i Venezuela kan etter endringene foretatt av tidligere president Chavez heller ikke sies å være i tråd med rettstatens prinsipper.
Undertegnede mener det er viktig at norske myndigheter tydelig markerer overfor det sittende regimet i Venezuela at menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper må respekteres.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Situasjonen i Venezuela er alvorlig, og Utenriksdepartementet har tatt sterk avstand fra voldsbruken i forbindelse med demonstrasjonene og veisperringene de siste ukene. Tap av menneskeliv i forbindelse med urolighetene er dypt beklagelig.
Demonstrasjonene har pågått mer eller mindre sammenhengende i to måneder. Om lag 40 mennesker er drept, mange er skadet, og en rekke personer er arrestert. Blant de arresterte er opposisjonslederen Leopoldo Lopez. Samtidig er en annen fremtredende opposisjonsleder, Maria Corina Machado, fratatt sin posisjon som medlem av nasjonalforsamlingen, etter at hun deltok i et møte i Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) og talte fra Panamas stol.
Det er bekymringsfullt når opposisjonspolitikere, studenter og demonstranter arresteres. Myndighetene må sikre at retten til fredelige protester og ytringsfriheten respekteres.
Utenriksdepartementet har oppfordret alle parter til å løse uenigheter på fredelig vis gjennom dialog. Vold fører kun til ytterligere polarisering av de politiske motsetningene i landet. Vi har uttrykt håp om at initiativene fra Unionen av søramerikanske nasjoner (UNASUR) fører frem og har sluttet oss til deres oppfordring om at alle parter må tone ned ordbruken for å dempe konfliktnivået. Samtidig er det myndighetenes ansvar å ivareta alle venezuelaneres menneskerettigheter og sikre at ytringsfriheten respekteres.
Etter det vi får opplyst, har regjeringen og de fleste opposisjonsgruppene nå akseptert å starte en formell dialog for å få forsøke å få slutt på urolighetene. Det ser ut til at Vatikanet vil bistå i å legge til rette for denne dialogen. Troikaen av utenriksministre fra UNASUR, bestående av Brasil, Colombia og Ecuador, er til stede i Caracas for å bidra i dialogen. Vi støtter denne prosessen. Det har i denne prosessen blitt lagt vekt på betydningen av å løslate Leopoldo Lopez og andre arresterte demonstranter.
Det er positivt at UNASUR og Vatikanet er aktive når det gjelder å tilrettelegge for dialog. Utenriksdepartementet vil følge situasjonen nøye fremover, og eventuelt ta målrettede initiativ dersom det fremstår som hensiktsmessig for dialogprosessen.