Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:691 (2013-2014)
Innlevert: 24.04.2014
Sendt: 24.04.2014
Besvart: 30.04.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I Stortinget 13.11.13 fikk statsråden spørsmål om "ostetollen" hadde gitt et dårligere tilbud i norske ostedisker. Statsråden kunne da ikke belegge sin påstand faglig, men henviste til at hun hadde "registrert at enkelte osteforhandlere og forbrukere har uttalt til media at de mener utvalget har blitt dårligere".
Kan statsråden nå gi et faglig begrunnet svar eller bygger hun fortsatt sin holdning til "ostetollen" på enkeltutsagn i media?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Med virkning fra 1. januar 2013 endret Stoltenberg II regjeringen tollvernet for faste og halvfaste oster fra kronetoll til prosenttoll. Det ble gjort unntak for 14 oster.
Handelstall fra Statens landbruksforvaltning viser at den totale importen av ost fra EU til Norge økte med 2,1 % fra 2012 til 2013 regnet i kvantum. Til sammenligning økte den totale importen fra EU med 4,5 % fra 2011 til 2012, dvs. før omleggingen til prosenttoll.
Mengden importerte faste og halvfaste oster fra EU, dvs. ostene som fikk prosenttoll, falt derimot med 4,7 % fra 2012 til 2013. Statens landbruksforvaltning har ikke direkte oversikt over hvordan dette har gitt seg utslag i utvalget i ostedisken, men opplyser at i følge bransjen er utvalget av danske oster redusert noe.
Det må her understrekes at osteimportørene løpende vurderer både kvantum og utvalg av importoster på grunnlag av ulike signaler fra markedet. Det kan også være andre forhold enn importtoll som gjør at en ost faller ut av sortimentet. Uansett vil det likevel være slik at høyere tollsatser vil medføre redusert handel på kort eller lengre sikt. Dette vil få konsekvenser for utbudet i markedet og dermed også forbrukernes valgmuligheter.