Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:717 (2013-2014)
Innlevert: 29.04.2014
Sendt: 30.04.2014
Besvart: 08.05.2014 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I VG 29.04.14 er det en sak om salget av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard. Det fremgår av saken at staten ikke har ønsket å sikre seg kontrollen over eiendommen.
Kan statsråden gjøre rede for de vurderinger som regjeringen har gjort i saken?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nærings- og fiskeridepartementet er blitt orientert av nåværende eiers advokat om at det kan være en mulighet for at eiendommen Austre Adventfjord ville kunne tenkes solgt til staten, men har ikke mottatt noe tilbud om kjøp.
Det er følgelig ikke startet en formell prosess i tilknytning til en mulig overdragelse av eiendommen. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer imidlertid nå i samråd med berørte departementer hvordan staten bør forholde seg dersom spørsmål om overdragelse blir aktualisert.