Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:718 (2013-2014)
Innlevert: 29.04.2014
Sendt: 30.04.2014
Besvart: 06.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Statsråden varslet i januar forenkling av byggteknisk forskrift og endring av krav til snusirkel for rullestoler i bolig fra 150 cm til 130 cm.
Kan statsråden si noe status for dette arbeidet, og når dette forslaget vil bli sendt på høring?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Departementet arbeider med forenkling av byggteknisk forskrift. Målet er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. Vi er særlig opptatt av hvilken effekt forskriften har på kostnader og byggeaktivitet for de minste boligene. Arbeidet har i hovedsak vært konsentrert om krav til tilgjengelighet i bolig, både internt i boenhet og til uteområder. Vi vil sende forslag til nye bestemmelser på høring i løpet av mai 2014. Redusert størrelse på snusirkel vil være blant forslagene som sendes på høring. Planen er at endringene kan iverksettes ved årsskiftet. Det er viktig for meg å understreke at prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet ligger fast. I tillegg er jeg opptatt av at forslag til endringer skal utarbeides gjennom kunnskapsbaserte prosesser blant annet i samarbeid med byggebransjen, interesseorganisasjoner og brukere.