Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:731 (2013-2014)
Innlevert: 05.05.2014
Sendt: 05.05.2014
Besvart: 08.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Avtalen om engangsløsning og varig forskriftsendring for lengeværende asylbarn mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti ble fremlagt 28. februar. Flere barnefamilier med langvarig opphold har blitt sendt ut på tross av og før de varslede endringene er gjennomført.
Kan justisministeren tallfeste hvor mange barnefamilier med opphold i Norge på mer enn tre år som har blitt sendt ut av landet siden 28. februar, fordi de har fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse?

Begrunnelse

I avtalen for utlendingsfeltet har regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti foreslått både en midlertidig engangsløsning for lengeværende asylbarn og en varig forskriftsendring for lengeværende asylbarn. I følge NTB 23. april har justisministeren regnet ut at rundt 130 asylbarn, eller totalt 315 personer medregnet foreldre og småsøsken, får opphold i Norge med regjeringens nye engangsløsning. Forslaget er sendt på høring. Forslag til varig forskriftsendring har ikke blitt sendt på høring ennå. Flere barnefamilier med langvarig opphold har blitt sendt ut på tross av de varslede endringene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ifølge Politidirektoratet har politiet i perioden 28.2.14 til 5.5.14 uttransportert til sammen fire barnefamilier som har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år. Tre av familiene har ikke medvirket til å avklare sin identitet og de kommer heller ikke fra land som Norge har inngått en returavtale med. Den siste familien, som bestod av en far og hans sønn på 16 år, søkte asyl i Norge i 2010 og ble returnert til Afghanistan etter å ha oppholdt seg ulovlig i Norge i 1 år og 9 måneder.