Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:751 (2013-2014)
Innlevert: 07.05.2014
Sendt: 08.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av utenriksminister Børge Brende

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Under Europarådets utenriksministermøte uttalte utenriksministeren at å få gjennomført presidentvalget i Ukraina 25. mai var helt avgjørende for å kunne få en løsning på krisen i landet.
Vil utenriksministeren, i lys av denne uttalelsen, sikre at Norge bidrar med ytterligere støtte til observatørstyrken og arbeidet med å gjennomføre et fritt og demokratisk valg i Ukraina?

Begrunnelse

Den nåværende situasjonen i Ukraina går inn i en avgjørende fase før valget 25. mai. Norge bør stå sammen med våre venner og allierte, samtidig som det er viktig å holde diplomatiske kanaler og møteplasser åpne. Genève-avtalen er et viktig grunnlag for deeskalering av konflikten i Ukraina, men en er avhengig av at partene følger opp avtalen. OSSE organiserer et Special Monitoring Mission (SMM), som per dags dato består av 100 personer, som spiller en viktig rolle i implementeringen av avtalens konkrete tiltak. Stortinget vil delta med flere observatører gjennom OSSE PA. Regjeringen har gitt uttrykk for at den er svært opptatt å få gjennomført et fritt og demokratisk valg i Ukraina, og Norges bidrag er således av stor viktighet. Samtidig må sikkerheten til observatørstyrken og de som deltar i arbeidet sikres.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er viktig at innbyggerne i hele Ukraina får si sin mening og stemme ved presidentvalget 25. mai. Landets myndigheter må gjennomføre nødvendige reformer i en vanskelig økonomisk og politisk situasjon, og valget er et viktig element i å legitimere disse avgjørelsene.
Alle parter har ansvar for å bidra til at valget kan gjennomføres på en betryggende måte. Internasjonal valgobservasjon er et viktig element for å oppnå dette. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Norge og NORDEM (Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights) bidrar med betydelige midler og personell for å støtte opp om en fredelig løsning på situasjonen i Ukraina.
NORDEM har for tiden seks langtidsvalgobservatører i Ukraina, og ytterligere 30 norske observatører reiser til landet i forbindelse med presidentvalget 25. mai. NORDEM har også fem deltakere i OSSEs Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), som Norge hittil har støttet med rundt 8 millioner kroner. SMM bidrar med objektiv og uavhengig informasjon om situasjonen på bakken og spiller en viktig rolle i implementeringen av Genève-avtalens konkrete tiltak. I tillegg støtter Norge justissektorreform i Ukraina gjennom en rammeavtale om prosjektsamarbeid med OSSE.
Jeg kan forsikre om at regjeringen også i tiden framover vil fortsette å bidra med midler og personell til støtte for arbeidet med å gjennomføre et fritt og demokratisk valg i Ukraina.