Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:754 (2013-2014)
Innlevert: 08.05.2014
Sendt: 08.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): I februar etterlyste jeg Bypakke Bodø og fikk til svar at den ville komme i løpet av våren 2014. Jeg ser også i media at Harstadpakken straks skal være klar til politisk behandling i Stortinget. Jeg lurer derfor på når ministeren vil legge frem Bypakke Bodø og Harstad-pakken til behandling i Stortinget. Skal disse behandles i Stortinget før sommeren haster det med å få disse til behandling.
Er det noen spesielle grunner til at disse pakkene er stoppet opp i Samferdselsdepartementet?

Begrunnelse

I februar etterlyste jeg bypakke Bodø ved skriftlig spørsmål til Samferdselsministeren. I svaret datert 20.02 ble det svart at den var til behandling i Samferdselsdepartementet, og at det arbeides med å forberede Stortingsproposisjon, og at denne skulle legges frem i løpet av våren 2014.
Harstad har også i lang tid ventet på sin Harstadpakke, og jeg ser i media at denne også snart skal være klar til politisk behandling i Stortinget.
Både Harstad og Bodø etterlyser fremdrift og er utålmodig på å komme i gang. Hva som gjør at disse pakken ikke er kommet til Stortinget er uklart.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til mitt svarbrev på spørsmål nr. 400 om bl.a. Bypakke Bodø og Harstad 20. februar 2014. Sakene er til behandling i Samferdselsdepartementet, og regjeringen tar fortsatt sikte på å legge frem proposisjonene for Stortinget i løpet av våren 2014. Årsaken til at vi bruker noe tid på disse sakene er at vi ønsker å gå ordentlig gjennom alle sakens sider, herunder bompengeinnkrevingen og prosjektporteføljen, slik at vi kan finne frem til de løsningene som gir mest mulig igjen for pengene.