Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:767 (2013-2014)
Innlevert: 09.05.2014
Sendt: 12.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Beholder de kommunene som i dag omfattes av sone 1a, og som ikke blir flyttet til sone 2 eller 3, dagens ordning, og vil det bli endringer av fribeløpet i sone 1a?

Begrunnelse

Regjeringen la 13. mars i år frem forslag om endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften. Gausdal kommune har siden 2007 vært i sone 1a med en avgiftssats på 10,6 % og med et fribeløp på 450.000 kroner. Denne sonen omfattes ikke av ESA sine retningslinjer for regionalstøtte, likevel har det oppstått uklarhet om kommuner som Gausdal fremdeles vil omfattes av sone 1a.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen notifiserte 13. mars 2014 ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til ESA. Der foreslår vi at alle kommunene som i dag er omfattet av ordningen, beholder differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg foreslår vi at 31 nye kommuner blir omfattet av ordningen. Av disse nye kommunene er 26 i dag omfattet av fribeløpsordningen i sone 1a.
Fribeløpsordningen for sone 1a innebærer at satsen i arbeidsgiveravgiften er 10,6 pst frem til differansen mellom den avgiften som ville følge av satser på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst., ikke overstiger 450 000 kroner for foretaket i 2014. For veitransportforetak er satsen 10,6 pst. inntil differansen overstiger 225 000 kroner. De kommunene som i dag omfattes av sone 1a og som ikke blir flyttet til sone 2 eller 3, beholder dagens fribeløpsordning. Det legges ikke opp til endringer i fribeløpet i sone 1a.