Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:769 (2013-2014)
Innlevert: 09.05.2014
Sendt: 12.05.2014
Besvart: 20.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Otterstad (A)

Spørsmål

Audun Otterstad (A): Ønsker regjeringen å satse på at flere foreldre med barn født etter 1. september kan få barnehageplass gjennom to opptak, eller et rullerende opptak gjennom året?

Begrunnelse

Andre valgte kandidat fra Sør-Trøndelag og Høyre, Stortingsrepresentant og daværende familiepolitisk talsperson, Linda C. H. Helleland, sa i valgkampen før Stortingsvalget 2013 til NRK sitat:

"Vi må få på plass løpende opptak så alle ettåringer får barnehageplass. Det er ikke sånn i dag, for dem som er født etter 1. september blir diskriminert."

Videre sendte Høyre ut følgende pressemelding: - Høyre har ideer og løsninger som skal løfte barnehagesektoren i årene fremover, valget 9. september avgjør om vi får prøvd dem ut, skrev representanten Schou fra Østfold i august i fjor i en pressemelding med tittelen «Flere barnhageopptak med Høyre»
Den 8. mai gikk derimot Statsminister Erna Solberg ut i Aftenposten og sier indirekte at det ikke er en prioritert oppgave for regjeringen Solberg å sørge for økt fleksibilitet for barnehageforeldre. Det står i regjeringsplattformen at Solbergregjeringen vil «arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket.»
Videre påpeker Statsministeren at dette ikke er hennes ord, de ordene som beskrev flere barnehageplasser og økt fleksibilitet i valgkampen.
Arbeiderpartiet støtter formuleringer i regjeringserklæringen som støtter opp om et mer fleksibelt opptak for foreldre med barn født etter 1. september med flere opptak, og håper regjeringen gjennomfører dette.
Flere kommuner i Sør-Trøndelag har en meget høy andel av sine barn i barnehage, Trondheim og Orkdal har henholdsvis 95,7 og 94,7 % av alle barn fra 1-5 år i barnehage. Sist høst etter regjeringsbytte opplevde kommunene et kutt. Ytterligere kutt som i regjeringen Solbergs første budsjetthåndtering vil ramme hardt. Derfor er det viktig at regjeringen klargjør sin barnehagepolitikk. Gjennom sentrale Høyrerepresentanters ord og regjeringens egne formuleringer er det skapt forventninger som må avklares.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Audun Otterstad om opptak til barnehagen.
Rett til barnehageplass er av betydning for den enkelte familie og for samfunnet som helhet. Regjeringen ønsker å sikre at barnehageplasser av høy kvalitet er tilgjengelig for småbarnsfamiliene.
Rettighetsbestemmelsen i barnehageloven sikrer at barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i løpet av august samme år. Regjeringen har økt kontantstøtten for å gi barnefamilier større valgfrihet. I forbindelse med økningen av kontantstøtten ble det foretatt et budsjetteknisk anslag over redusert etterspørsel etter barnehageplasser på grunn av endringen i kontantstøtten. Gjeldende rettighetsbestemmelse i barnehageloven er imidlertid ikke endret, og sikrer en like god rett til barnehageplass nå som under Stoltenberg II-regjeringen.
Dagens rettighetsbestemmelse kan medføre ventetid for barnehageplass. Jeg har forståelse for at dette oppleves som frustrerende for enkelte barnefamilier. Av regjeringens politiske plattform fremgår det at regjeringen vil arbeide for økt fleksibilitet i opptaket. I løpet av inneværende stortingsperiode vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med hvordan fleksibiliteten i opptaket kan økes.
Regjeringen prioriterte tiltak for å øke kvaliteten i barnehagen i tilleggsproposisjonen til budsjettet for 2014, og vår ambisjon er å satse videre på kvalitet i barnehagen. Det blir viktig å vurdere hvordan økt fleksibilitet i opptaket kan kombineres med økt satsing på kvalitet, for å sikre at fleksibilitet ikke utvides på bekostning av kvaliteten i barnehagen.