Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:789 (2013-2014)
Innlevert: 14.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 20.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Vil regjeringen konsultere Stortinget om Norges utslippsmål etter 2020 før en forplikter seg internasjonalt?

Begrunnelse

Helgen 9-11. mai hadde Høyre landsmøte. Etter Erna Solbergs landsmøtetale, landsmøtets vedtak og klima- og miljøministerens opptreden i NRKs Politisk kvarter mandag 12. mai har det oppstått betydelig usikkerhet rundt hva partiet Høyre mener om sentrale klimapolitiske forhold. For å bidra til oppklaring rundt regjeringens klimapolitikk ber jeg om en avklaring fra Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale, som skal omfatte alle land, skal sluttføres i desember i Paris i 2015. Ambisjonsnivået for avtalen – hvor store samlete utslippsreduksjoner som blir nedfelt – blir avgjørende for å holde global oppvarming under to grader. Det er vesentlig at de store utslippslandene har ambisiøse og tallfestete utslippsmål.
Som et ledd i forhandlingene mot Paris ble det vedtatt i Warszawa i fjor å invitere alle land til å sende inn sine tiltenkte, nasjonalt bestemte bidrag til avtalen. Fristen for å sende inn bidraget er første kvartal 2015. Dette bidraget arbeider Regjeringen nå med å utforme. Hovedlinjene i arbeidet med å utforme en ny norsk utslippsforpliktelse er nærmere beskrevet i revidert nasjonalbudsjett.
I arbeidet med å utforme et norsk utslippsmål vil jeg legge vekt på at Norge skal ta sitt ansvar for den globale innsatsen med å begrense klimaendringene. Når vi nå forhandler en avtale som inkluderer alle land, også utviklingsland som har langt mindre ressurser enn oss, er det viktig at vi kan gå foran og bidra til en mest mulig ambisiøs avtale.
Innsending av et slikt foreløpig mål er første trinn i prosessen mot å ferdigstille en avtale i Paris. I løpet av 2015 vil det bli konkretisert nærmere hvordan avtalen skal se ut. I mai 2015 skal det etter planen foreligge et utkast til avtaletekst. Innspillet fra Norge, og andre land, vil derfor være et forhandlingsinnspill fram mot sluttføringen i Paris.
Som allerede varslet i Revidert nasjonalbudsjett for 2014, vil jeg sørge for at Stortinget involveres på egnet måte underveis i prosessen. En eventuell ratifikasjonsprosess etter at avtalen er ferdigstilt i Paris vil bli gjennomført på vanlig måte.