Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:792 (2013-2014)
Innlevert: 14.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 20.05.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hvordan vil statsråden bidra til videreutvikling av Teknologisenter Mongstad (TCM) og når vil det komme en ny CCS-strategi?

Begrunnelse

Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangstteknologier. De har fra oppstarten i 2012 bidratt til at tunge industriselskap som Aker Solutions og Alstom nå har kvalifisert sin teknologi som forberedelse for fullskala-utbygginger verden over.
Testresultatene og erfaringene fra TCM er etterspurt av CCS-prosjekter verden over og testsenteret deler kunnskapen på mange ulike måter.
En rekke spennende teknologiselskaper ønsker å komme inn og teste nye teknologier med potensiale for å redusere CO2-fangstskostnadene.
På TCM er det i dag et videreutviklingspotensiale gjennom bygging av mindre testenheter på TCM. Disse kan knyttes opp til den eksisterende infrastrukturen hvor grunnlagsinvesteringene er gjort.
På denne måten kan Norge og TCM gjenopprette statusen som ledende på CCS og gi betydelige bidrag i utviklingen av en de viktigste klimatiltakene.
TCM-eierne har avtalt at testene skal pågå i minst fem år – frem til 2017- men ved flere anledninger er det i meldinger til Stortinget gitt utrykk for at TCM skal drives og utvikles som et ledende senter for CO2 fangstteknologi.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2014 lagt frem en status og hovedmål for arbeidet med strategi for CO2-håndtering (CCS), jf. Prop. 93 S (2013-2014). Hovedmålet med strategien er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Det inkluderer regjeringens ambisjon om å få på plass minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020. Ulike tiltak for å nå målene må vurderes på en systematisk og grundig måte. Regjeringen vil fram mot statsbudsjettet for 2015 arbeide videre med strategien.
Oppskalering og driftserfaring er en viktig del av å utvikle teknologien. Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er tilrettelagt for langsiktig utvikling, testing, demonstrasjon og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst i industriell skala. Partnerskapet i TCM arbeider kontinuerlig med å videreutvikle TCM som testarena. Aktiviteten på senteret har så langt gitt verdifulle erfaringer og har bidratt til å kvalifisere fangstteknologi for fullskala etter industriell standard. Det er en hovedprioritet å sørge for en god utnyttelse av teknologisenteret fremover, og dette er derfor en viktig del av arbeidet med CCS-strategien. TCM DA har nylig inngått en intensjonsavtale med Shell Cansolv om videre bruk av aminanlegget etter at Akers testperiode er over høsten 2014. Dette viser relevansen av TCM som en internasjonal testarena for utvikling, testing og kvalifisering av CO2-fangstteknologi.