Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:795 (2013-2014)
Innlevert: 14.05.2014
Sendt: 15.05.2014
Besvart: 19.05.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil regjeringa foreta seg noe for å sikre at sjakk-OL i Tromsø kan avvikles som planlagt?

Begrunnelse

Sjakk-OL i Tromsø i august vil kunne bli et av de største idrettsarrangementene som har vært avviklet i Norge. Rekordstor deltakelse og endrede kriterier gir imidlertid trangere økonomiske rammer, og det er behov for noe økte midler for å sikre gjennomføringen av sjakk-OL, som når ut til 180 nasjoner og 100 millioner seere.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg er godt kjent med den utfordrende situasjonen til sjakk-OL. Staten gir betydelige midler som skal gå til planlegging og gjennomføring av arrangementet. Det er høyst uvanlig at staten gir tilskudd til gjennomføringen av sports- eller idrettsarrangement. Sjakk-OL fikk i fjor 10 mill. kroner i tilskudd, og i år skal det utbetales 65 millioner kroner. Dette er 5 mill. kroner mer enn de opprinnelig søkte om.
Da Stortinget 8. juni 2010 vedtok å gi et statstilskudd på 70 mill. kroner til sjakk-OL i Tromsø var Stortinget kjent med Verdens Sjakkforbunds (FIDEs) krav om et verdenscuparrangement. Stortinget var også kjent med at kostnader til verdenscuparrangementet, den gang anslått til 2 mill. dollar, ikke lå inne i søknaden fra sjakk-OL. Stortinget bevilget likevel ikke mer enn de omsøkte 70 mill. kronene.
Kulturdepartementet har og vil følge opp Stortingets vedtak og bevilgninger, og sjakk-OL har fått utbetalt kvartalsvise tilskudd. Kulturdepartementet har også hatt løpende dialog med sjakk-OL de siste årene og det er flere ganger presisert at det er viktig at selskapet forholder seg til de økonomiske rammene som er til disposisjon.
Sjakk-OL valgte selv å legge verdenscuparrangementet inn i sitt bud overfor FIDE. De har lenge vært klar over hvilke kostnader dette ville medføre. Imidlertid har sjakk-OL ikke oppnådd forventede resultater med tanke på markedsinntekter. Overfor Kulturdepartementet har sjakk-OL forklart at dersom de ikke lykkes med finansieringen så vil de måtte kutte kostnader og nedskalere arrangementet. Det har aldri vært tema at det kunne bli aktuelt å avlyse arrangementet.
En forutsetning for statstilskuddet til sjakk-OL var at eventuelle kostnader utover vedtatte budsjetter ville være et ansvar for selskapet og eierne. Med tanke på at sjakk-OL ønsker å arrangere et mesterskap preget av nøkternhet, samt holde kostnadene nede bør det forventes at de økonomiske rammene som er til disposisjon overholdes.
Det gjennomføres hvert år en rekke internasjonale idrettsarrangement i Norge uten statlige tilskudd. På grunn av sjakk-OLs spesielle karakter, ble det gjort unntak og Stortinget vedtok at det skulle gis tilskudd. Det er en risiko forbundet ved å påta seg slike arrangement, og det kan ikke forventes at staten skal påta seg hele risikoen for overskridelser eller inntektssvikt.
Jeg tror sjakk-OL kan bli et fantastisk arrangement og jeg håper de finner en løsning på de økonomiske utfordringene.