Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:809 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 16.05.2014
Besvart: 23.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Når ser ministeren for seg at akuttforskriften for helsetjenester utenfor sykehus som var varslet kommer?

Begrunnelse

Kommunene opplever at den er lagt på is.
Kommunene er godt i gang med samhandlingsreformen. Mange kommuner går sammen om å drifte legevakter. Diskusjonene ute er da hvilke krav stilles til tilbudet, og hva ligger i forskriften som skal komme. Akuttjeneste er noe som opptar folk, fordi det handler om deres hverdag og deres trygghet. I tillegg opptar dette også lokalpolitikere som skal fatte vedtak og som vil så langt det er mulig gi best mulig tilbud for sine innbyggere. Fagfolkene som skal gi råd til politikerne om hva som er faglig gode tilbud ser behovet for at forskriften kommer. Noen kommuner har også allerede startet med øyeblikkelig hjelp tilbud, selv om kravet er fra 1.jan 2016. Akuttforskriften er etterlengta ute i kommunenorge.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg kan forsikre stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad om at ny akuttmedisinforskrift ikke er lagt på is. Arbeidet har av forskjellige grunner tatt lengre tid en antatt. Et høringsnotat vil om kort tid bli sendt på høring, blant annet til alle landets kommuner.