Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:810 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 16.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av utenriksminister Børge Brende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): En gravid, kristen kvinne ble torsdag dømt til døden i Sudans hovedstad Khartoum etter å ha nektet på konvertere til islam. Hun ble også dømt til 100 piskeslag for såkalt utroskap, fordi hun er gravid med sin kristne ektemann. Dommen bygger på Sudans sharialovgivning og er et grovt brudd på menneskerettighetene.
Vil utenriksministeren ta kontakt med Sudans regjering for å protestere mot dommen og be Sudan sikre kvinnens rett til trosfrihet?

Begrunnelse

Den 27 år gamle kvinnen er gravid og gift med en kristen mann. Hun er oppdratt av en kristen mor og har alltid vært kristen. Men siden faren er muslimsk, forlanger myndighetene at hun skal være muslim.
Islamistregimet i Sudan innførte sharialovgivning i 1983, men dømmer sjelden folk til døden. Fysisk avstraffelse er imidlertid ganske vanlig.
Ambassadene til USA, Canada, Storbritannia og Nederland har kommet med en felles uttalelse der de ber rettssystemet i Sudan om å behandle saken med rettferdighet og medfølelse.

«Vi oppfordrer regjeringen i Sudan til å respektere retten til religionsfrihet og retten til å endre trosretning,»

heter det i uttalelsen.

Så langt har det ikke hjulpet. Derimot har Sudans informasjonsminister, Ahmed Bilal Osman ifølge NRK uttalt følgende:

«– Det er ikke bare Sudan. I Saudi-Arabia, i alle de muslimske landene, er det ikke lov for en muslim å endre religion i det hele tatt.»

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge tar sterk avstand fra dødsdommen i Khartoum mot kvinnen Meriam Yahya Ibrahim. Saken har med rette fått stor internasjonal oppmerksomhet.
Jeg tok saken opp med Sudans utenriksminister Ali Karti, som var i Oslo denne uken i forbindelse med den humanitære giverkonferansen for Sør-Sudan. Jeg understreket at regjeringen har reagert meget sterkt på dommen, og la vekt på at religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som Sudan er forpliktet til å respektere og beskytte. Selv om dommen skulle ankes endres ikke det faktum at Merian, en ung gravid kvinne, er dømt til døden på grunnlag av sin tro.
Norge er en sterk motstander av dødsstraff, og jeg oppfordret i møtet med den sudanske utenriksministeren sterkt Sudan til å avskaffe denne formen for straff i sin lovgivning.