Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:827 (2013-2014)
Innlevert: 20.05.2014
Sendt: 21.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Byråkratiet er sterkt voksende i Norge, vi har en forvaltningsstruktur som kunne betjene langt flere innbyggere enn i dag.
Kan statsråden anslå antall byråkrater i offentlig sektor, når alle forvaltningsnivå, tilsyn og direktorater inkluderes?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: