Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:830 (2013-2014)
Innlevert: 21.05.2014
Sendt: 21.05.2014
Besvart: 27.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Den norske panteordningen har sørget for at Norge er verdensledende i retur av glassflasker. Det er i dag en avgjørende forskjell på retur av glass med og uten pant. Den norske Bryggeri- og drikkevareforening sier at på grunn av mange flasker i forskjellig fasong vil panten på glassflasker i løpet av få år forsvinne.
Er klima- og miljøministeren enig i denne analysen, og vil ministeren eventuelt sette i gang tiltak for å bevare pant på glassflasker?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Pant er et virkemiddel som bidrar til økt retur av brukt drikkevareemballasje. Økt retur betyr mindre forsøpling og mer gjenvinning av det innsamlede materialet. Jeg er opptatt av at avfall skal behandles som en ressurs. Med rundt to milliarder omsatte drikkevareenheter i året, er brukt drikkevareemballasje en viktig avfallsfraksjon i Norge.
Alle som produserer eller importerer drikkevarer, må betale miljøavgift på emballasje som rommer opptil fire liter drikkevare. På denne måten blir det satt en pris på forsøplingspotensialet til flasker, bokser og annen drikkevareemballasje. For drikkevareemballasje som inngår i et retursystem godkjent av Miljødirektoratet, reduseres miljøavgiften med årlig dokumentert og fastsatt returandel.
Muligheten til å avkorte miljøavgiften ved økt retur gjør at retursystemene får et sterkt incentiv til å øke returandelen. Panteordningen er et virkemiddel for å overføre dette incentivet til forbrukerne. Pantesatsene er fastsatt i avfallsforskriften, men det er opp til hvert enkelt retursystem om de vil bruke pant til å øke returandelen.
Markedet for drikkevarer har endret seg betydelig de siste årene, blant annet ved større salgsvolumer og bredere utvalg. Det har derfor vært grunn til å vurdere hensiktsmessige endringer i reguleringen av retursystemer for drikkevareemballasje. Miljødirektoratets forslag til endringer er nå til vurdering i departementet. Muligheter til å påvirke returandelen på glassflasker inngår i den samlede vurderingen av Miljødirektoratets forslag. Jeg har mottatt innspill på ulike deler av forslaget fra mange berørte aktører, som vil bli vurdert i det videre arbeidet.