Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:864 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 28.05.2014
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 10.06.2014 av næringsminister Monica Mæland

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil miljøvernministeren ta kontakt med sin finske kollega for å bli orientert om planene for diamantleting og eventuell –utvinning ved Tanaelva?

Begrunnelse

Gjennom media er det blitt kjent at et irsk selskap har fått tillatelse til å leite etter diamanter ved Utsjoki, som er en sideelv til Tanaelva. I Tana har blant annet ordføreren uttrykt bekymring for at dette i neste fase vil føre til at det blir etablert diamantgruve med fare for forurensning til Norges viktigste lakseelv.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Spørsmålet er overført fra klima- og miljøministeren til meg.
Nærings- og fiskeridepartementet har vært i kontakt med det finske Arbeids- og næringsdepartementet, som kan bekrefte at det er snakk om en såkalt reservasjon, som innebærer en fortrinnsrett i to år til å søke om undersøkelsestillatelse (prospekteringstillstånd).
De undersøkelsene selskapet har fått tillatelse til å gjennomføre, skal ifølge finske myndigheter ikke medføre naturinngrep av betydning. Det vil normalt være aktuelt med prøvetaking, geofysiske målinger og andre tiltak som gir lite avtrykk i naturen.
Dersom ressursene vurderes som drivverdige og bedriften ønsker å starte utvinning, må det gjennomføres en rekke videre skritt, herunder vurdering av miljøvirkninger. Disse prosessene vil normalt ta flere år. Det er derfor for tidlig nå å si om det vil bli utvinning, og om utvinningen kan ha konsekvenser for Tanaelva.
For øvrig vil jeg påpeke at både Norge og Finland har undertegnet Espoo-konvensjonen. Konvensjonen pålegger tilsluttede land å orientere og konsultere hverandre om større prosjekter som vurderes gjennomført, dersom disse kan ha betydelig negative miljøvirkninger på tvers av landegrensene.