Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:873 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 30.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Regjeringen har i revidert statsbudsjett bevilget 50 mill. kroner til NVE. Flomsikringsarbeidet i Kvam, Nord-Fron, er alene estimert til en kostnad på 150 mill. kroner. Uten fullfinansiering kan arbeidet stoppe opp på ubestemt tid.
Kan statsråden bekrefte at flomsikringsbevilgningen til NVE i revidert budsjett uavkortet vil gå til sikringsarbeidene i Kvam slik at arbeidet ikke stopper opp?

Begrunnelse

Vårflommene i 2011 og 2013 gjorde store skader i Kvam. Flommene denne våren har ikke rammet Kvam siden det har vært lite snø i fjellet. Med erfaringene fra de siste flommene har NVE igangsatt sikringstiltak i elva Veikleåa som vil bli det første i sitt slag i Norge. Den første av i alt tre bunnlastsperrer i elva er ferdig. Planene for de to neste er også ferdige, men det er ikke penger til å bygge. Det er innført bygge- og deleforbud for et stort område i Kvam, noe som gjør at mange som bor i området ikke får satt i stand husene sine etter skader påført i forrige flom før sikringstiltakene er gjennomført. Det er derfor viktig at tiltakene som er planlagt kan bygges kontinuerlig, slik at det som til nå er gjort ikke er bortkastet dersom det skulle bli en ny stor flom i Gudbrandsdalen.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Ødeleggelser etter flommen på Østlandet våren 2013 har medført økt risiko for skade i mange områder som er rammet. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å bevilge 50 mill. kroner til videre opprydding, reparasjon av sikringstiltak og mindre, permanente tiltak etter flommen. Det gjenstår en rekke tiltak som bør gjennomføres for å avverge skader ved en ny flom. Dette gjelder flere steder i Hedmark og Oppland.
Tilleggsbevilgningen på 50 mill. kroner som regjeringen har foreslått i revidert nasjonalbudsjett er følgelig ikke tiltenkt det permanente sikringstiltaket på Kvam.
Ferdigstillelse av anlegget på Kvam er en prioritert oppgave som NVE vil gjennomføre innenfor sin ordinære bevilgning til flom- og skredsikringstiltak.