Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:878 (2013-2014)
Innlevert: 30.05.2014
Sendt: 30.05.2014
Besvart: 06.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Hvor mange personer med amerikansk sykepleierutdanning har søkt om og fått autorisasjon til å jobbe som sykepleier i Norge i perioden 2010 og fram til dags dato?

Begrunnelse

De fleste helseministre og en rekke stortingspolitikere har de siste årene besøkt USA og særlig Kaiser Permanente for å hente inspirasjon til norsk helsevesens videre utvikling. Motsatt vei later det til at svært få fagpersoner med amerikansk utdanning får autorisasjon til å jobbe i norsk helsevesen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er enig i at det kan være en styrke med helsepersonell fra andre deler av verden. Det aller viktigste er at helsepersonell som arbeider i Norge har den kompetansen som forventes. Det er derfor vedtatt lov- og regelverk på området. Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientens sikkerhet, og å bidra til at befolkningen har tillit til den norske helsetjenesten.
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell opplyser at de mottar få søknader fra personer med utdanning fra USA sammenlignet med andre land utenfor EØS. Deres erfaring er at sykepleierutdanningen varierer mye både mellom land og innad i land. Det er betydelige forskjeller i både akademisk nivå, lengde, omfang og faglig innhold, og USA er ikke noe unntak i denne forbindelse. Det foretas en individuell vurdering av hver enkelt søkers utdanning opp mot norsk utdanning som rammeplan og studieplan (jevngodhetsvurdering).

- I 2010 fikk to personer med amerikanske sykepleierutdanning norsk autorisasjon og tre fikk avslag.
- I 2011 fikk tre personer autorisasjon og 11 fikk avslag.
- I 2012 fikk fire personer autorisasjon og 11 fikk avslag. En søknad er fortsatt til behandling og søker har frist til 1. juli med å supplere sin søknad.
- I 2013 fikk en person autorisasjon og ni fikk avslag. En søker er bedt om å supplere sin søknad.
- Hittil i 2014 har ingen fått autorisasjon, tre har fått avslag og fem er fortsatt til behandling.

Inntil ny versjon av Helsepersonellregisteret ble iverksatt i november 2013 var det begrensede muligheter til å søke på kobling mellom avslag, person og utdanningsland. Tallene fra før november 2013 medfører derfor noe usikkerhet.