Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:885 (2013-2014)
Innlevert: 03.06.2014
Sendt: 03.06.2014
Besvart: 11.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Statsråden har uttalt i Stortinget 15.5. at han vil vurdere å gjøre endringer i det kommende vedtaket fra styret i Sykehuset Telemark om sykehusstruktur.
Vil statsråden legge opp til å kompensere budsjettkonsekvensen for sykehuset ved eventuelle pålegg som medfører økte kostnader sammenlignet med styrets vedtak?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I foretaksmøte for Helse Sør-Øst 5. juni 2014 vedtok jeg å stadfeste vedtaket som er gjort av styret i Sykehuset Telemark om avvikling av akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan.
Det er dermed ikke en aktuell problemstilling med kompensasjon for eventuelle budsjettmessige konsekvenser av endringer i vedtaket som er gjort av styret i helseforetaket.