Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:887 (2013-2014)
Innlevert: 03.06.2014
Sendt: 03.06.2014
Besvart: 11.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): F.o.m. 2014 har Norge hatt presidenten for Verdensforbundet for døvblinde (WFDB). WFDB søkte Utenriksdepartementet om støtte til sekretærhjelp for sin norske president som verken kan lese eller besvare brev på svartskrift (inkludert epost) eller oppfatte tale uten kvalifisert hjelp. Denne organisasjonen har ingen egne midler og er avhengige av at land som Norge bidrar.
Hvordan kan statsråden bidra til at WFDB sin norske president kan få støtte til sekretærhjelp, for å kunne skjøtte sitt verv på best mulig måte?

Begrunnelse

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) rettet 5.7.2013 en henvendelse til Utenriksdepartementet om et mulig tilskudd til Verdensforbundet for døvblinde (WFDB) (UD-sak 2013/4881).
WFDB sendte søknad om stønad til sekretærhjelp 20.1.14 (UD sak 2014/851)til sin norske president som ble valgt høsten 2013. UD har ikke besvart henvendelsene.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Utenriksdepartementet gir tilskudd til FN og en rekke organisasjoner og institusjoner som jobber med å fremme funksjonshemmedes rettigheter internasjonalt. Norsk støtte fokuserer på gjennomføring og styrking av det internasjonale regelverket, og på staters overholdelse av dette.
Departementet kanaliserer støtte til en rekke organisasjoner via Atlas-alliansen og prosjektet «Inkludering av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utenriks- og utviklingssamarbeid». Deler av dette tilskuddet går til International Disability Alliance (IDA), der World Federation of the Deafblind (WFDB) er medlem.
WFDB har gjennom dette fått noe støtte til deltagelse på internasjonale møter om funksjonshemmedes rettigheter for WFDBs styremedlem fra Malawi.
Utenriksdepartementet mottok i januar i år en henvendelse fra The World Federation of the Deafblind (WFDB) om tilskudd til administrative utgifter for Geir Jensen i hans verv som valgt president i WFDB.
Departementet er i dialog med Atlas Alliansen for å få en vurdering av om det er aktuelt for dem å prioritere ytterligere tilskudd til WFDB, enten via Atlas-alliansen eller via støtten til International Disability Alliance (IDA).
Det er også dialog med Norad og Atlas-alliansen om en eventuell støtte til WFDB kan inngå i samarbeidsavtalen Atlas-alliansen har med Norad.
Utenriksdepartementet vil ta kontakt med WFDB for å få noe mer utfyllende informasjon med en tidsramme, budsjett og en beskrivelse av de aktiviteter som en eventuell støtte er tenkt å skulle dekke.