Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:895 (2013-2014)
Innlevert: 04.06.2014
Sendt: 05.06.2014
Besvart: 12.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte bidrar utenriksministeren til støtte for aktivisten Raif Badawi og andre saudiske menneskerettighetsforkjempere?

Begrunnelse

Raif Badawi er en blogger fra Saudi-Arabia som var med på å grunnlegge nettstedet «Free Saudi Liberals.» Badawi ble nylig dømt til 1000 piskeslag og ti år i fengsel, angivelig for å ha «underminert offentlig sikkerhet» og for å være en «frafallen» - bl.a. eksemplifisert gjennom arbeidet med nevnte nettsted.
Dette føyer seg inn i en rekke menneskerettighetsbrudd i Saudi Arabia. Amnesty International har lenge engasjert seg i saken til Badawi og andre samvittighetsfanger, og krever at myndighetene i Saudi-Arabia setter til side dommen og løslater Badawi umiddelbart og betingelsesløst.
Undertegnede mener det er viktig at Norge bidrar med en tydelig stemme i denne og liknende saker overfor saudiske myndigheter.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge er svært opptatt av menneskerettighetssituasjonen i Saudi Arabia. Vi følger spesielt nøye spørsmål om ytrings- og organisasjonsfrihet, kvinners status i det saudiske samfunn, fremmedarbeideres status og behandling, samt den utstrakte bruk av dødsstraff som straffemetode. Det er mitt inntrykk at situasjonen for menneskerettigheter i Saudi Arabia har blitt vanskeligere den senere tid.
Vi har konsekvent oppfordret saudiske myndigheter til å etterleve sine forpliktelser etter internasjonal rett og konvensjoner på menneskerettighetsområdet. Det er myndighetenes ansvar å påse at disse rettighetene ikke brytes, og sørge for at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse.
Våre bekymringer ble senest tatt opp av statssekretær Høglund da han møtte Saudi Arabias Human Rights Commission i Riyadh 6. mai i år.
I tillegg arbeider Norge systematisk med disse spørsmål i ulike internasjonale fora, spesielt FNs Menneskerettighetsråd, der Saudi Arabia, som alle andre land, er gjenstand for gjennomgang i UPR-prosessen (Universal Periodic Reviews). Saudi Arabia er nå dessuten selv medlem av FNs Menneskerettighetsråd. Dette bør bety en ekstra forpliktelse til å etterleve internasjonale menneskerettighetsstandarder.
Norge har tatt klar avstand fra dommen mot den saudiske menneskerettighetsforsvarer og blogger Raif Badawi, som nylig ble dømt til 1000 piskeslag for å ta til orde for religiøs liberalisering. Vi har nær kontakt med menneskerettighetsorganisasjoner og nærstående land om hvordan vi kan håndtere denne og andre saker på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Vi har nær kontakt med Amnesty International om Badawis sak og vil følge den nøye i tiden fremover.