Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:927 (2013-2014)
Innlevert: 12.06.2014
Sendt: 12.06.2014
Besvart: 17.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Stadig flere tar til orde for at taxfreesalget, ikke minst av alkohol, bør overlates til vinmonopolet. Taxfreesalget av øl, vin og brennevin får en stadig mer påtrengende plassering ved flere norske flyplasser. På Gardermoen sluses reisende gjennom taxfreebutikkens stabler av alkohol før man kommer til bagasjebåndene.
Stemmer det at anbudet for taxfreesalg f.eks. ved Gardermoen i realiteten betyr at dagens ordning er låst til 2021, og hvis så bes det om en redegjørelse for hvordan det kan ha seg?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Avinor er organisert som et heleid statsaksjeselskap, og det er ligger under styrets ansvarsområde å inngå avtaler om for eksempel taxfree-salg på selskapets lufthavner.
Spørsmålet har derfor vært lagt fram for Avinor, som opplyser at gjeldende leiekontrakt mellom Avinor og Travel Retail NORWAY (TRN) gjelder til 31.12.2022 og omfatter alle aktuelle Avinor-flyplasser i Norge. Avtalen er en forlengelse av tidligere avtale som gjaldt til 31.12.2017.
Bakgrunnen for forlengelsen er de store terminalutvidelsene på Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn, Flesland, som begge åpner i 2017. Utvidelsene fører til store investeringer for leietaker. Bare på Oslo Lufthavn vil TRN investere ca. 400 mill. kr fram til april 2017 i nye butikker. Den første nye butikken vil åpne våren 2015. Bakgrunnen for forlengelsen av leiekontrakten var å gi en rimelig avskrivningstid for TRNs investeringer, samtidig som Avinor optimaliserte sine leieinntekter. Forlengelse av avtalen medførte høyere inntekter for Avinor allerede fra 2013.
Både på avgang og ankomst på Oslo Lufthavn er gangveien skiltet gjennom butikken for å komme til gater eller ankomsthall. Begge steder er det lagt til rette for å kunne gå utenom butikkene for de passasjerene som ønsker det.
I internasjonale terminaler er det vanlig å lede passasjerene gjennom store butikker som taxfree-butikkene på Oslo Lufthavn. Disse er hver på ca. 2000 m2. Mindre butikker og spisesteder lokaliseres på sidene av gangveiene. Det er viktig at disse gangveiene er brede nok og at butikkdriverne ikke plasserer varer i disse.
Ankomstbutikken på Oslo Lufthavn er sterkt påvirket av byggearbeidene for ny terminal. Her har etablering av byggevegger medført at gangveiene er endret midlertidig flere ganger den siste tiden. Avinor følger opp dette løpende for at passasjerlogistikken gjennom eller forbi butikkene skal fungere så godt som mulig, og for at det skal være tilstrekkelig kapasitet til å lede passasjerene til ankomsthallene for bagasjeutlevering.
Jeg vil til slutt minne om at Avinor driver et stort antall bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Inntektene fra bl.a. taxfree-salget er en viktig del av overskuddet fra de største lufthavnene som er viktig for å kunne opprettholde denne kryssubsidieringen som Stortinget har gitt sin støtte til.