Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:930 (2013-2014)
Innlevert: 12.06.2014
Sendt: 13.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av utenriksminister Børge Brende

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I april 1980 ble de to irske FN-soldatene Smallhorne og Barrett brutalt henrettet av Major Haddads milits i Sør-Libanon. Morderen, offiseren Mahmoud Bassi, er i USA med falske israelske papirer og han har nå søkt om amerikansk statsborgerskap.
Vil utenriksministeren ta opp med amerikanske myndigheter muligheten til å få Bassi utlevert til Libanon?

Begrunnelse

Dette er en sak som engasjerer norske Libanonveteraner. De irske FN-soldatene ble tatt til fange og drept i april 1980. En tredje irsk soldat ble hardt skadet. Drapsmannen er identifisert som offiser i Haddads rebellgruppe. Dersom han innvilges amerikansk statsborgerskap, vil han slippe å bli tiltalt for mord på to FN-soldater, som var i Libanon på fredsbevarende oppdrag.
Norske UNIFIL-veteraner i Oslo og deres irske kolleger reagerer sterkt på at Mahmoud Bassi kan bli amerikansk statsborger og går fri. De mener at drapsmannen må utvises til Libanon.
Norge har et ansvar som aktiv bidragsyter til UNIFIL-styrkene og si fra til amerikanske myndigheter at mordene må få konsekvenser for den antatte drapsmannen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Drap på FN-personell er en alvorlig forbrytelse. Ikke minst i FN og i multilaterale sammenhenger har Norge over en årrekke arbeidet for bekjempelse av straffrihet for alvorlige internasjonale forbrytelser. Dette er særlig fremtredende ved vår lange støtte til opprettelsen av internasjonale straffedomstoler og til utviklingen av den internasjonale strafferetten.
Straffrihet for lovbrudd begått under den libanesiske borgerkrigen er dessverre utbredt. Norge har i flere år støttet prosjekter i Libanon for å styrke rettsikkerheten og menneskerettighetene i Libanon samt fred- og forsoningsprosesser.
Det konkrete spørsmålet fra representanten berører imidlertid forholdet mellom irske, amerikanske og libanesiske myndigheter. Denne saken bør håndteres av de berørte lands myndigheter. Ingen av de berørte lands myndigheter har bedt norske myndigheter engasjere seg i saken. Regjeringen vil videreføre arbeidet for bekjempelse av straffrihet, men slik jeg ser det er det ikke naturlig å ta opp denne konkrete saken med amerikanske myndigheter nå.