Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:937 (2013-2014)
Innlevert: 13.06.2014
Sendt: 13.06.2014
Besvart: 19.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Mener justisministeren at han har et tilstrekkelig faktagrunnlag om grunnforholdene for å kunne bygge nye Storskog grensestasjon raskest mulig og mest mulig kostnadseffektivt?

Begrunnelse

Ifølge NRK Nordnytt skal nye Storskog grensestasjon bygges med fjernstyrte gravemaskiner, fordi det kan ligge eksplosiver fra krigens dager på tomta. Risikovurderingen skal ha vært gjort mens det fortsatt lå meter med snø. Statsbygg har bygget sin konklusjon på bakgrunn av disse undersøkelsene, og kostnadene for prosjektet har økt til 750 millioner kroner. Politimesteren i Øst-Finnmark har tatt til orde for å foreta en grundigere undersøkelse for å fjerne all tvil om grunnforholdene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Statsbygg ga i 2012 en forprosjektrapport for modernisering av Storskog Grensekontrollstasjon. Den beskriver at grunnforholdene på stedet er krevende med mye fuktighet og mye forurenset masse. Forsvaret, som ble bedt om å foreta visse undersøkelser av grunnforholdene, gjorde oppmerksom på at det er fare for eksplosiver i grunnen. Hvis det er korrekt må eventuelle gravearbeider som ledd i moderniseringen foretas med robotredskaper. Dette er i seg selv svært kostnadsdrivende.
Departementet har som følge av dette vært i dialog med Forsvarsdepartementet for å få gjennomført nærmere grunnundersøkelser ved Storskog sommeren 2014. Forsvarsdepartementet har bekreftet at det lar seg gjøre.