Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:950 (2013-2014)
Innlevert: 16.06.2014
Sendt: 16.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva er status for forhandlingene mellom Norge og Finland om overenskomsten om fisket i Tanas grensevassdrag?

Begrunnelse

Forhandlingene om overenskomsten om fisket i Tanas grensevassdrag har nå foregått snart to år. Det synes å være svært liten fremdrift i forhandlingene.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Etter initiativ fra Norge ble forhandlinger med Finland om en ny avtale om fisket mv. i Tanavassdraget igangsatt i juni 2012. Hovedformålet med forhandlingene er å få på plass et bærekraftig fiske som vil sikre gjenoppbygging av de svake laksebestandene i vassdraget. Norge og Finland er enige om hovedmål og prinsipper for den fremtidige avtalen, som etter planen skal tre i kraft fra og med fiskesesongen 2016. Forhandlingsdelegasjonene har også utvekslet forslag til nye fiskereguleringer som gir grunnlag for videre fremdrift. Andre sentrale spørsmål er knyttet til fordelingen av lakseressursen mellom Norge og Finland, byrdefordelingen mellom tilreisendes og lokales fiske og bedring av lokalbefolkningens adgang til fiske i vassdraget. Forhandlingene er nå inne i en avgjørende fase, og hovedkonklusjonene vil bli trukket i løpet av september 2014.