Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:961 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 25.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge skal ta imot 1000 overføringsflyktninger fra Syria. FN ber om at flere europeiske land hjelper til med å avlaste den prekære situasjonen som Syrias naboland er i ved å ta imot flere flyktninger. Stortinget har pålagt regjeringen å redegjøre for hvordan Norge kan bistå naboland som Libanon og Jordan med å håndtere denne situasjonen og foreta en ny vurdering av hvor mange flere syriske flyktninger Norge kan ta imot i 2014-2015.
Hvordan vil utenriksministeren følge opp anmodningen fra FN om å bidra mer?

Begrunnelse

Situasjonen i Syrias naboland er prekær og FN har bedt flere europeiske land om å bidra mer, både økonomisk og ved å ta imot flere overføringsflyktninger. Stortinget har pålagt regjeringen å forelegge for Stortinget en redegjørelse for hvordan Norge kan bistå naboland som Libanon og Jordan med å håndtere flyktningstrømmen fra Syria, samt en vurdering av hvor mange flere syriske flyktninger Norge kan ta imot i 2014-2015. Samtidig sier statssekretær i Justisdepartementet Himanshu Gulati til NTB 17. juni at det er 1000 flyktninger de har sagt ja til, og det er det de forholder oss til.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til at ovennevnte spørsmål er overført til meg fra Utenriksministeren. Ut fra begrunnelsen for spørsmålet, forstår vi det slik at det er kvotedelen av Stortingets bestilling representanten her er opptatt av. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider nå med sin del av redegjørelsen som Stortinget har bestilt. Som jeg sa i Stortinget 10. juni, da Dok: 8:43 S (2013-2014) ble debattert, mener jeg det er naturlig å se dette i sammenheng med statsbudsjettet. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå ut med konklusjoner i redegjørelsen før arbeidet med den er sluttført.