Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:965 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hva konkret har dialogen med Sverige om leie av fengselsplasser, som ble initiert for et halvt år siden, ført til?

Begrunnelse

I fjor vinter sendte justisministeren brev til sin svenske kollega, Beatrice Ask, med forespørsel om å leie fengselsplasser i Sverige for norske innsatte. I brev av 06. februar 2014 svarte den svenske justisminister at et slikt samarbeid krever endringer i lov. 13. mars i år kunne man lese på VG-nett at statssekretær Vidar Brein-Karlsen sa på justisministerens vegne at: "Jeg oppfatter ikke svaret fra Sverige som et endelig nei", samt at de ville fortsette dialogen med Sverige.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det kreves lovendringer i Sverige før et mulig samarbeid om å leie fengselskapasitet kan inngås. Jeg har fått opplyst at lovendringene er av en slik karakter at det kreves ¾-flertall i den svenske Riksdagen. Tidsperspektivet for et mulig samarbeid er derfor mer langsiktig.
Jeg kan imidlertid opplyse om at det for tiden pågår et fellesnordisk lovsamarbeid med hensikt å revidere lovene som regulerer soningsoverføring mellom de nordiske land. Bakgrunnen for samarbeidet er å modernisere lovgivningen slik at den blir i tråd med de senere års rettsutvikling i Norden. I den forbindelse har jeg tatt initiativ til en drøftelse av muligheten for å etablere et rettsgrunnlag for midlertidige overføringer av domfelte, som ikke er borgere av mottakslandet, for å kunne utnytte eventuell ledig kapasitet i våre naboland.