Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:967 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 26.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden gjøre tiltak sammen med kunnskapsministeren for å sikre opplæring i hjerte og lungeredning i norsk skole, for å øke kompetansen i god livredning blant vanlige folk, og dermed sikre bedre overlevelse ved hjertestans?

Begrunnelse

Hvert år dør ca. 350 000 personer i Europa av hjertestans, det vil si 1000 personer hver eneste dag året igjennom. Det vil være på samme nivå som to store fly styrter hver dag. Dette hevder tidligere leder i det Europeiske Resuscitasjonsråd (ERC) (Joint Lecture of the ERC and ESA 2014).
Forskning viser at et av de viktigste tiltakene for å øke overlevelsen er at folk flest bryr seg, og man har en bred kunnskap og opplæring i hjerte- og lungeredning, helst inkludert hjertestarter.
Opplæring i HLR i norske skoler vil være et sterkt signal til alle elever og fremtidige voksne borgere i Norge om å bry seg, lære seg hjerte- og lungeredning og ta vare på hverandre og sikre større overlevelse ved hjertestans i Norge.
Norsk Luftambulanse sitt prosjekt med alle 7. klassinger i Norge hvor en lærte HLR ble dessverre nedlagt. Derfor mener undertegnede at et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å øke overlevelsen ved hjertestans er å etablere en slik opplæring i skolen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Til tross for nedgang i dødelighet de senere år, er hjertesykdom fortsatt en hyppig dødsårsak i Norge. Jeg deler derfor representanten Olaug V. Bollestad sitt syn på at kunnskap og kompetanse i befolkningen om hjerte- og lungeredning vil være viktig for overlevelse ved hjertestans. Opplæring er derfor viktig.
Læreplanen og innholdet i den obligatoriske opplæringen i norsk skole ligger under kunnskapsministerens ansvarsområde. Det mest hensiktsmessige vil derfor være at spørsmål om innholdet i opplæringen og mulige endringer i kompetansemål rettes til kunnskapsministeren. Samtidig er jeg som helse- og omsorgsminister opptatt av å bidra med mitt i opplæring i hjerte- og lungeredning for elever i skolen. Blant mine virkemidler i denne sammenheng er forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten som slår fast at skolehelsetjenesten skal omfatte tilbud om blant annet bistand og undervisning i klasser i den utstrekning skolen ønsker det. Dette innebærer at skolen kan be om bistand i opplæring i for eksempel hjerte- og lungeredning fra skolehelsetjenestens ansatte dersom skolens eller kommunens ledelse etterspør dette.
Jeg har for øvrig et godt samarbeid med kunnskapsministeren på flere områder. I de samarbeidsprosesser som pågår, vil vi se på alle elementer som kan bidra til å sikre god kunnskap og bedre kompetanse om hjerte- og lungeredning så vel innenfor helse- og velferdstjenestene som i utdanningsinstitusjoner.