Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:972 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av næringsminister Monica Mæland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil næringsministeren gjøre for å opprettholde dette viktige tiltaket?

Begrunnelse

Ledelsen i Sjøfartsdirektoratet har, uten politisk behandling, vedtatt noe som i realiteten er en nedlegging av velferdstjenesten. En utfasing av avistjenesten for sjøfolk, utfasing av filmtjenesten for sjøfolk, utfasing av bibliotektjenesten for sjøfolk og utfasing av velferdsstasjoner for sjøfolk. Dette er velferdsordninger som er opprettet av Stortinget i sin tid og som har vært viktige for oss som sjøfartsnasjon. Andre land i Norden styrker dette arbeidet.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Sjøfartsdirektoratet oversendte i slutten av april 2014 rapporten ”Utvikling av Velferden fra 2013”. Rapporten er utarbeidet av en partssammensatt gruppe nedsatt av direktoratet for å vurdere sjøfolks velferdstjenester. Gruppen bestod av medlemmer fra direktoratet, og henholdsvis en representant fra Sjøoffisersforbundet og Rederiforbundet.
Sjøfartsdirektoratet har oversendt rapporten til departementet til vurdering. I direktoratets oversendelsesbrev fremgår det at direktoratet anbefaler andre tiltak enn gruppens anbefalinger. Rapporten er til behandling i departementet. Det medfører således ikke riktighet at Sjøfartsdirektoratet har vedtatt endringer som i realiteten er en nedlegging av velferdstjenesten.
Jeg er helt enig i at tiltak som bidrar til sjøfolks velferd er viktig. Det er derfor viktig å merke seg at Sjøfartsdirektoratet ikke har foreslått en nedleggelse av tjenesten, men en omlegging og en endring av velferdstjenesten med bakgrunn i blant annet teknologisk utvikling.
Jeg har invitert til et møte om saken etter sommeren, og jeg er sikker på at vi finner frem til en løsning som sikrer sjøfolk et godt velferdstilbud i fremtiden.