Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:999 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 26.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Jeg har fått en henvendelse fra en privat næringsdrivende som har fått beskjed fra Tollregion Oslo og Akershus om at selskapet må forvente en saksbehandlingstid på rundt 6 måneder for å få tilbakeført feilaktig påført toll.
Er dette normal saksbehandlingstid i Tollvesenet og hva vil statsråden gjøre for å få ned saksbehandlingstiden?

Begrunnelse

Spørsmålet tar utgangspunkt i en henvendelse fra selskapet West System Norge AS. Det er en bedrift med 10-13 ansatte og har en omsetning på ca. 35 millioner kroner. Saken har saksnummer 14/32284.
Selskapet tok kontakt med Tollvesenet ved Tollregion Oslo og Akershus 10. april 2014 for å få tilbakebetalt en påført ekstra toll på 26 567 kroner. 27. mai 2014 fikk selskapet beskjed om at de måtte påregne en saksbehandlingstid på 4-5 måneder.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Toll- og avgiftsetaten har «God service overfor brukerne» som et av sine hovedmål. På generelt grunnlag ønsker regjeringen at all saksbehandlingstid skal være kortest mulig. Toll- og avgiftsetaten foretar årlig et meget stort antall refusjoner av tidligere mottatt fortolling. Tollregion Oslo og Akershus alene har hittil i 2014 mottatt om lag 5 500 søknader om refusjon. Det er riktig som det oppgis i spørsmålet, at det for tiden er om lag 6 måneders saksbehandlingstid på saker om etterberegning og refusjon av tidligere mottatte fortollinger. Både Toll- og avgiftsdirektoratet og jeg ønsker å få ned lengden på denne saksbehandlingstiden.
Toll- og avgiftsetaten har fra mai i år forenklet saksbehandlingsrutinene og tatt i bruk en elektronisk løsning for etterberegning og refusjon av tidligere mottatte fortollinger. Dette innebærer blant annet at det i de aller fleste sakene ikke vil være behov for skriftlig søknad. Toll- og avgiftsdirektoratet forventer at endringene vil få stor effekt på saksbehandlingstiden på de fleste av sakene i løpet av året.