Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1012 (2013-2014)
Innlevert: 23.06.2014
Sendt: 24.06.2014
Besvart: 01.07.2014 av næringsminister Monica Mæland

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Regjeringen har kommet med forslag til endringer i eierstrukturen i en rekke statlig kontrollerte selskaper.
Hva er årsak og bakgrunn for nedsalget i Kongsberg Gruppen?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen la fredag 20. juni frem Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Der varslet regjeringen at den vil be Stortinget om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg Gruppen ASA. Regjeringen anser det ikke som aktuelt å redusere statens eierskap til under 34 prosent. Kongsberg Gruppen ASA er et viktig norsk selskap og regjeringen mener det er ønskelig med en nasjonal forankring og at sentrale hovedkontorfunksjoner forblir i landet. Dette sikrer vi ved at staten eier minst 34 prosent av aksjene. En fullmakt vil øke statens handlekraft til å støtte strategiske initiativer og transaksjoner som kan bidra til verdiutviklingen i selskapene innenfor en ramme som ivaretar statens mål med eierskapet. Jeg vil understreke at dette ikke er noe signal om at staten må eller skal selge sine aksjer. En fullmakt innebærer ingen forpliktelse til å selge. En utnyttelse av en eventuell fullmakt vil avhenge av grundige vurderinger av selskaps- og markedsforhold og andre relevante forhold.